Kuopion Lentäjät ry on perustettu vuonna 1987 Kuopion Ilmailuyhdistyksen moottorilentojaostosta. Samassa yhteydessä perustettiin Ilmailuyhdistyksen laskuvarjojaostosta Kuopion Laskuvarjourheilijat ry.

Kuopion Ilmailuyhdistyksen varojen ja velkojen selvittelyssä hyppääjät saivat jaostojen yhteisessä käytössä olleen Cessna 172 Reims Rocketin (OH-CFB), hyppykalustonsa sekä hieman velkaa. Moottorilentäjät saivat korvaukseksi hieman rahaa. Uusien kerhojen perustamista suunnitteleva kokous, missä hyväksyttiin säännöt ja valittiin toimihenkilöt pidettiin alkuvuodesta 1987, ja yhdistysrekisteriin yhdistykset merkittiin vuoden lopulla.

Yhdistysten perustamistavaksi sovittiin kolmen henkilön nimissä tapahtuva perustaminen. Kuopion Lentäjät ry:n perustajina olivat Pekka Kaikkonen, Pertti Hytönen ja Jukka Nykänen, joista edelleen vuonna 2008 Kaikkonen ja Hytönen toimivat yhdistyksen hallituksessa.

Kuva: Juhani Sipilä, 1977

Vuoden 1987 yhdistys etsi itselleen konetta, ja olipa esisopimuskin tehty USA:sta tuodusta Cessna 172 -koneesta, mutta maahantuoja ei saanut asiakirjoja sellaiseen kuntoon, että kauppoja olisi voitu tehdä. Tämä kone on sittemmin saatu Suomen rekisteriin tunnuksella OH-CFW ja lensi Kuopiossakin muutaman vuoden ansiolentoja.

Copyright Juhani Sipilä 1977

Kuva: Juhani Sipilä, 1977

Omaksi koneeksi löytyi viimein seuraavana vuonna (1988) Hyvinkäältä Beechcraft Musketeer Sport III OH-BMD. Kone ei miellyttänyt Cessnoihin tottuneita pilotteja, ja kerhon alku olikin vaatimatonta alle kymmenen jäsenen määrällä. Mike Delta oli kerhon käytössä aina vuoteen 1997 saakka, jolloin Pyhäjärveltä ostettiin Cessna 172 L OH-COR, ja BMD myytiin pois. Cessnan myötä kerhoon liittyi paljon uusia jäseniä ja lentotuntimäärät kasvoivat ja toiminta vilkastui huomattavasti.

Vuoden 2003 alussa jäsenrekisterissä oli 96 henkilöä. ”Corria” ostettaessa arvioitiin jäljellä olevan tuntimäärän riittävän ainakin vuoden 2004 lentokauden loppuun, mutta lisääntyneen toiminnan vuoksi moottorin peruskorjaus jouduttiin tekemään jo loppukesällä 2002.

Vuoden 2010 alussa kerhomme aloitti selvitystyöt uuden lentokoneen hankintaa silmällä pitäen. Monien puhelinsoittojen ja sähköpostien vaihdon jälkeen uusi kone löytyikin Ruotsista. Kone oli palvellut pienellä tuntimäärällä vanhaa omistajaansa USA:ssa.
Keskiviikkona 24.3.2010 Kuopion Lentäjien historiassa kääntyi uusi sivu, kun Mauri Hälinen laskeutui Rissalaan Cessna 172SP:llä, rekisteröityi kerhon nimen mukaan OH-KLE:ksi.

Copyright Juhani Sipilä 1977                IMG_4928

Kuva: Juhani Sipilä, Rissala 1977                                                             Kuva: Matti Hukkanen, Rissala 2013

[logo-slider]